Moon Relay

Hubro - NO

NB: Konserten er på Bergen Kjøtt. Konserten er flyttet en halvtime frem, fra 20.00–21.00 så publikum kan få med seg Jaga Jazzist på USF med konsertstart 21.30. 

EKKO XVII og Bergen Kjøtt presenterer
MOON RELAY: _…-``-…_

Moon Relay, i samarbeid med videokunstnerne Anthony Barratt og Espen Friberg, presenterer _…-``-…_

Moon Relay har eksistert i Oslos randsone siden 2012, og deres tre utgivelser så langt har vært satt sammen av rytmiske, repetitive og strenge låter, som et dekonstruert rockeband. Mellom låtene har de også komponert lyd-kollasjer med elektro-akustiske lyder, gamle båndmaskiner og kassettspillere.

Med _…-``-…_ utforsker de kollasj-materialet, og lander et sted mellom elektroakustisk musikk, 60/70-tallets fluxuskunst, og eksperimentell gitardrevet rock. _…-``-…_ kan høres tilfeldig ut, satt sammen av feltopptak av snekring, søppeltømming, vind og vær eller radioer, blandet med elektronikk som synthezisere, oscillatorer og alternative teknikker på elektrisk gitar. Dette materialet blandes med låter som er drevet fremover av hypnotiske rytmer, hvor gitarer, bass, trommer og trommemaskiner skaper en følelse av disco i dødsriket.

Også det fysiske rommet benyttes til å bryte ned forventninger til både rockeband og komponert musikk, med instrumenter, gitarforsterkere, kassettspillere og høyttalere på spesifikke steder.

Rundt musikken er det et omsluttende videoverk av ulende feedbackloops, flicker-sekvenser og sterke kontraster, regissert av Friberg og Barratt. I likhet med Moon Relay jobber videokunstnerne med alternative teknikker som ofte er vanskelig å kontrollere, og elementer av tilfeldighet satt i system. _…-``-…_ legger altså opp til en opplevelse som i det ene øyeblikket kan være fullstendig dekonstruert, og i neste øyeblikk intenst samlet. Et fargesterkt og tilgjengelig verk som endrer karakter på måter man ikke kunne forutsi, med et desto mer sublimt og ekstatisk resultat.

Tekst fra urpremieren på verket, fra Henie Onstad Kunstsenter. 

By: EKKO