Ingrid Berven og Cecilie Løveid: Skrivespillet (NO)

I samarbeid med årets utgave av LitFestBergen, presenterer Lydgalleriet SKRIVESPILLET; en nyprodusert kinematografisk installasjon av kunstner Ingrid Berven og forfatter Cecilie Løveid. SKRIVESPILLET har flere tematiske tråder, men forholdet til språk og ulikheter i vår måte å oppfatte kryssende samtaler i hverdagen står sentralt. Installasjonen består av filmsekvenser tatt opp under forfatterstudentenes lunsj på SKA – Skrivekunstakademiet i Hordaland. Skrivekunsten beskrives i blant annet spilltermer der dialogene er fiktive og inngår som lydelement i rommet. Kortere dialogsekvenser møter hverandre som luftige fragmentariske diskusjoner om forfattermetoder med spørsmål og misforståelser, forvirring og avbrytelser; med kommentarer om mat som en stadig insisterende gjentagelse.

Ingrid Berven har bakgrunn i musikk og visuell kunst og har i SKRIVESPILLET invitert forfatter og dramatiker Cecilie Løveid. Utstillingen inngår i programmet til den Internasjonale Litteraturfestivalen i Bergen og åpner fredag 7. februar kl. 19:00 og står frem til 1. mars med åpningstider tors-søndag 12–17. 

Utstillingen er produsert av Lydgalleriet og støttet av Billedkunstnernes Hjelpefond. 

 

By: Lydgalleriet